Tarton sitsailut ovat hieman erilaiset muihin koulukuntiin verrattuna, mutta silti sitseille on muodostunut traditioita joita täälläkin vaalitaan. Sitsit ovat akateeminen laulujuhla. Hulvattomia TaSLO:n sitsejä järjestetään tavallisesti kerran vuodessa, yleensä suomalaisten sisarseurojen vierailujen aikaan.