Tarton yliopiston lääketieteelliseen tiedekuntaan on mahdollista hakea kerran vuodessa keväisin. Valittavana on 24 hengen englanninkielinen ryhmä. Kaksi ensimmäistä opiskeluvuotta tapahtuu englanniksi, ja lukuvuodesta 2015/2016 alkaen myös jatkuu englanniksi. Aiemmat vuosikurssit on tätä ennen integroitu virolaisiin ryhmiin ja opiskelukieli on ollut viro. Vaihtoehtoisesti voi hakea suoraan vironkieliseen ryhmään. Tällöin viron kielen taito on oltava todistettavasti riittävällä tasolla.

Englanninkieliseen ohjelmaan hakijat laitetaan järjestykseen amerikkalaisen SAT-testin biologian kokeen pisteiden sekä motivaatiokirjeestä saatujen pisteiden perusteella. Hakemukseen tulee liittää  kopiot toisen asteen opintojen päättötodistuksesta sekä mahdollisesta ylioppilastodistuksesta, ja lista koulussa suoritetuista kursseista arvosanoineen – alkuperäiskielellä. Näistä kaikista tulee lisäksi olla virallinen käännös, joko oppilaitoksen itsensä kääntämänä ja leimalla sekä allekirjoituksella oikeaksi todistama, tai sitten virallisella kääntäjällä käännetyt versiot. Kääntäjän kääntämien versioiden todistaminen oikeaksi (apostilla) onnistuu joko notaarin palveluna tai paikkakuntasi maistraatissa. Erillistä englannin kielen koetta ei tarvitse tehdä, SAT-testi katsotaan itsessään riittäväksi mittaamaan englannin kielen osaamista.

Mikäli haluat hakea suoraan vironkieliseen koulutusohjelmaan, haku tapahtuu ylioppilaskokeiden perusteella (pitkä matematiikka tai biologia/kemia) tai suorittamalla Virossa kemian tai biologian pääsykoe. Lisäksi tulee todistettavasti olla suorittanut viron kielen koe tasolla B2, vähintään 80 pisteellä.

Hakemisesta lisätietoja löytyy yliopiston omilla hakusivuilla.

Jos hakemisesta jää vielä kysyttävää, niin voitte lähettää kysymyksenne meille. Yritämme parhaamme mukaan vastata kysymyksiinne.
taslo.opiskelijainfo (A) gmail.com

Hakuintoa!