Apurahoista

Kirjoitettu 5.9.2014

Janne Virtanen, Cursus III

Apuraha on taloudellinen tuki tai palkinto koulutukselle, tieteelliselle tutkimukselle tai kulttuuriselle toiminnalle. Tarton yliopiston lääketieteen koulutus lasketaan yliopistotasoiseksi peruskoulutukseksi, joten tieteelliseen tutkimukseen tai tieteelliseen jatkokoulutukseen (tohtori-tason opinnot) tarkoitettuja apurahoja ei voi hakea näiden opintojen perusteella.

Muutamat säätiöt myöntävät peruskoulutukseen tai yleiseen sivistävään toimintaan tarkoitettuja apurahoja ja nämä apurahat ovatkin niitä joita Tarton yliopistossa opiskelevan kannattaa harkita hakevansa.

Apurahoja myöntäviin tahoihin tutustumiseksi suosittelen Suomen Ylioppilaskuntien Liiton apurahalistaa osoitteessa: http://apurahat.syl.fi/

Apurahoja myönnetään kovin erilaisin perustein – tietystä kaupungista kotoisin oleville (Tampere – Idmanin säätiö), tietyltä alueelta kotoisin oleville (Pohjois-Karjala – Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiö, Länsi-Uusimaa – Sophie von Julins Stiftelse), tietyn tulotason omaaville (vähävaraiset alle 30-vuotiaat – Tellervo ja Juuso Waldenin säätiö), ja niin edelleen. Edellä mainituista säätiöistä ovat Tartossa opiskelevat saaneet apurahoja.

Apurahan suuruus riippuu pitkälti myöntävästä tahosta. Hakemuksessa ei kannata ujostella kulujen ja lukukausimaksujen suuruuden kanssa. Tiedossa olevat myönnetyt apurahat ovat 500 – 2000 euron väliltä.

Apurahan hakemisessa korostuu oma aktiivisuus – kukaan ei tule tarjoamaan sinulle apurahaa. Voi myös kysellä esimerkiksi vanhemmilta, sisaruksilta tai kavereilta jos heillä olisi tiedossa apurahoja myöntävää tahoa. Hakemus tulee luonnollisesti täyttää huolellisesti, olla annettujen tietojen kanssa rehellinen ja muistaa toimittaa hakemuksen mukana kaikki vaaditut liitteet.

Apuraha ei ole verollista tuloa mutta se otetaan huomioon Kelan tulovalvonnassa. Tarkista viimeisimmät tiedot ja linjaukset Kelalta ja Verohallinnosta.

Lopuksi kannattaa muistaa, ettei haettu apuraha ole varma apuraha, joten oman talouden tulee olla siinä kunnossa että saa lukukausimaksut maksettua ja elinkustannukset hoidettua vaikka apuraha jäisikin saamatta.

Haettavia apurahoja on myös listattu osoitteessa:

http://www.aurora-tietokanta.fi/